POSIADASZ KREDYT WE FRANKACH SZWAJCARSKICH,
ALBO W INNEJ WALUCIE?

SPRAWDŹ BEZPŁATNIE O ILE UBEZPIECZYCIEL OBNIŻYŁ NALEŻNE CI ODSZKODOWANIE!

ULEGŁEŚ WYPADKOWI I DOZNAŁEŚ USZCZERBKU NA ZDROWIU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, POMOŻEMY

STRACIŁEŚ BLISKĄ CI OSOBĘ I POTRZEBUJESZ POMOCY?

NIEWŁAŚCIWA DIAGNOZA? BŁĄD LEKARSKI?
BRAK POMOCY, KIEDY BYŁA NAJBARDZIEJ POTRZEBNA?

NAWET ZA NIEGROŹNY URAZ NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!

OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT?
POCIĄG NIE PRZYJECHAŁ NA CZAS?
MASZ PRAWO DO UZYSKANIA REKOMPENSATY

PADŁEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA?
NAWET JEŚLI SPRAWCA NIE ZOSTAŁ ZATRZYMANY MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I SPRAWDŹ ILE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ!

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
  2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie:https://clarum.pl/kontakt/
  3. c) telefonicznie: 795 805 595
  4. d) e-mailem na adres:biuro@clarum.pl.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  2. b)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.