BŁĘDY LEKARSKIE

Po pierwsze nie szkodzić

 

Zdrowie jest jedną z największych wartości w życiu człowieka. Do lekarzy zwracamy się z problemami dotyczącymi zdrowia naszego i naszych bliskich. Dlatego lekarz kojarzy nam się z zaufaniem.

Czasem jednak nawet lekarz może popełnić błąd, na skutek którego pacjent może ponieść bardzo dotkliwe konsekwencje. Co wtedy? Odzyskanie zdrowia może się okazać bardzo kosztowne, a czasem wręcz niemożliwe. W obu przypadkach pacjent doświadcza bólu i cierpienia, a dodatkowo może ponieść wysokie koszty związane z powrotem do zdrowia lub przystosowaniem się do swojej nowej sytuacji.

 

A na przykład?

 

Błąd może zostać popełniony zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, przez każdego lekarza, stomatologa, ortodontę, położną, pielęgniarkę, ratownika medycznego.

Błąd może dotyczyć m.in.:

 • nieprawidłowego rozpoznania choroby, postawienia złej diagnozy
 • odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala lub odmowy podjęcia leczenia
 • nieprawidłowego wyboru metody leczenia
 • amputacji nieprawidłowego organu
 • zakażenia pacjenta
 • pozostawienia ciała obcego w ciele pacjenta
 • nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu, operacji
 • postępowania okołoporodowego
 • nieprawidłowej opieki nad pacjentem w trakcie pobytu w placówce medycznej

 

Nie poddawaj się

 

W przypadku każdego błędu odpowiedzialność ponosi lekarz lub placówka medyczna. Taka odpowiedzialność oznacza konkretne roszczenia ze strony poszkodowanego pacjenta. Mogą one dotyczyć:

 • zadośćuczynienia za ból i cierpienie, w tym za oszpecenie lub konieczność poddania się dodatkowym zabiegom, leczeniu lub rehabilitacji
 • odszkodowania, a nawet renty w przypadku uszczerbku na zdrowiu

Osobą uprawnioną jest pokrzywdzony. W przypadku, jeżeli na skutek błędu pacjent zmarł, roszczenia związane z tym zdarzeniem mogą być dochodzone przez jego bliskich. Dotyczy to także przysługujących im samym roszczeń z tytułu śmierci osoby bliskiej.

My pomożemy Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania. Podpisując umowę przerzucasz na nas wszelkie obowiązki i formalności związane z dochodzeniem roszczeń. Zdaj się na zespół naszych doświadczonych prawników.

 

 

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Clarum Sp. z o. o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
 2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie:https://clarum.pl/kontakt/
 3. c) telefonicznie: 795 805 595
 4. d) e-mailem na adres:biuro@clarum.pl.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 2. b)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.