DLA OFIAR PRZESTĘPSTW

Padłeś ofiarą przestępstwa i nie otrzymałeś należnego Ci odszkodowania? Pomożemy uzyskać Ci odszkodowanie od Skarbu Państwa.

 

Komu przysługuje odszkodowanie?

 

Każda osoba zamieszkująca na stałe w którymkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej, która padła ofiarą przestępstwa skutkującego ciężkim lub średnim (naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia powyżej 7 dni) uszczerbkiem na zdrowiu ma prawo do uzyskania rekompensaty od Skarbu Państwa.

W przypadku śmierci poszkodowanego w taki zdarzeniu, prawo do odszkodowania posiada osoba bliska ofiary.

 

Jaka jest wysokość odszkodowania?

 

Odszkodowanie przysługuje w maksymalnej wysokości 25.000 zł. W przypadku śmierci ofiary przestępstwa kwota ta wynosi 60.000 zł.

Kwota odszkodowania ma na celu pokrycie:

  • utraconych zarobków lub innych środków utrzymania
  • kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją
  • kosztów pogrzebu

spowodowanych przestępstwem.

 

Przez jaki czas mogę się ubiegać o odszkodowanie?

 

Odszkodowania można dochodzić w terminie 3 lat od dnia ujawnienia się skutków przestępstwa, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia jego popełnienia.

 

Ograniczenie i wyłączenie prawa do odszkodowania

 

Prawo do odszkodowania jest ograniczone proporcjonalnie, jeżeli ofiara przyczyniła się do popełnienia czynu zabronionego, a także w przypadku, jeżeli ofiara była współsprawcą czynu zabronionego lub godziła się na ryzyko doznania skutków czynu zabronionego (np. udział w nielegalnych wyścigach).

Prawo do odszkodowania nie przyznaje się, jeżeli odszkodowanie może uzyskać od sprawcy lub sprawców czynu zabronionego, z tytułu ubezpieczenia lub ze środków pomocy społecznej.

 

 

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Clarum Sp. z o. o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
  2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie:https://clarum.pl/kontakt/
  3. c) telefonicznie: 795 805 595
  4. d) e-mailem na adres:biuro@clarum.pl.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  2. b)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.