USŁUGI PRAWNE

Każdy przedsiębiorca styka się z prawem od samego początku prowadzonej działalności.

 

Na wstępie należy przemyśleć wybór formy prowadzenia działalności (indywidualnie czy w spółce? – jeżeli spółka, to jaka?), następnie należy uruchomić działalność przechodząc przez wszystkie formalności.

 

W dalszym okresie wszystko zależy od branży przedsiębiorcy oraz kierunku i stopnia jego rozwoju. Może to być prawo pracy, gdy przedsiębiorca chce stać się pracodawcą. Może to być prawo administracyjne, gdy chce uzyskać określone zezwolenia lub koncesje, albo dokonać wymaganych prawem zgłoszeń. Będą to przepisy dotyczące danych osobowych, w przypadku przetwarzania przez przedsiębiorcę tych danych. Prawo umów, gdy zawiera umowy ze swoimi partnerami lub gdy przygotowuje umowy dla swoich klientów. Jeżeli pojawią się konflikty może pojawić się konieczność prowadzenia spraw sądowych, w tym windykacyjnych i egzekucyjnych. W pewnych sytuacjach może wystąpić potrzeba znajomości prawa nieruchomości lub lokalowego.

 

Duże firmy korzystają na co dzień z prawników, osiągając tym samym dużą przewagę nad resztą przedsiębiorców. Często barierą dla małych przedsiębiorców są koszty prawnika.

 

To się obecnie zmienia.

 

Clarum oferuje Ci konsultacje prawnicze za niewygórowane stawki. W każdym przypadku sprawy sądowej, w którym możliwe jest uzyskanie dla klienta określonej kwoty, staramy się oprzeć zasady współpracy na zasadzie procentu od sukcesu (tzw. success fee). W innych sprawach możemy Ci pomóc kontaktują się z Tobą online, co także obniża koszty takich konsultacji.

 

Chcesz prowadzić bezpieczny biznes, bez niepotrzebnych niespodzianek? Skorzystaj z naszej pomocy. Wyślij do nas zapytanie, opisz swój problem, a my przedstawimy Ci koszt takiej pomocy prawnej.

 

 

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Clarum Sp. z o. o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
  2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie:https://clarum.pl/kontakt/
  3. c) telefonicznie: 795 805 595
  4. d) e-mailem na adres:biuro@clarum.pl.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  2. b)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.