POLISO-LOKATY

Wielu klientów zostało namówionych przez pracowników banków na skorzystanie z opcji polisolokaty.

 

Produkt ten był przedstawiany w taki sposób, jakoby miał dawać duże zyski przy znikomym ryzyku. Jednakże w rzeczywistości okazał się pułapką. Klient, który zawarł polisolokate na wiele lat i chciał ją zakończyć przed tym terminem tracił praktycznie całe swoje środki z tytułu prowizji czy opłat likwidacyjnych za zerwanie lokaty. O opłatach tych klienci nie mieli wcześniej żadnej wiedzy.

 

Osoby, które straciły w ten sposób swoje oszczędności lub znaczną ich część mogą dochodzić swoich praw w sądzie. Nie ma znaczenia, iż pod umową znajduje się podpis klienta. Umowy dotyczące polisolokat były tak skomplikowane, że osoba spoza branży nie miała szans na zorientowanie się w jej mechanizmach. Jednocześnie doradcy nie informowali klientów o zagrożeniach, w szczególności o kosztach rezygnacji z polisolokat. W ramach odszkodowania klient można uzyskać także dodatkowe korzyści. Klient, który przyszedł do banku z zamiarem założenia tradycyjnej lokaty, ale pracownik nakłonił go do założenia polisolokaty, może domagać się nie tylko zwrotu wpłaconych pieniędzy, lecz także odsetek, które mógłby zarobić, gdyby ulokował pieniądze na zwykłej lokacie.

 

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu polisolokaty wynosi 10 lat od chwili rozwiązania umowy.
Jeżeli straciłeś swoje oszczędności w tym okresie i chcesz dochodzić swoich praw, prawnicy Clarum są do Twojej dyspozycji. Prawo jest po Twojej stronie.

 

 

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Clarum Sp. z o. o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
  2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie:https://clarum.pl/kontakt/
  3. c) telefonicznie: 795 805 595
  4. d) e-mailem na adres:biuro@clarum.pl.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  2. b)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.