OPÓŹNIENIE W PODRÓŻY

Spóźnienia kosztują – nawet 600 Euro

 

Zgodnie z przepisami unijnymi osoby podróżujące samolotami mają prawo do odszkodowania za opóźniony lot. Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy lotu oraz czasu opóźnienia. Maksymalne odszkodowanie wynosi 600 Euro za każdą osobę!

 

Nieobecności też

 

Odszkodowanie przysługuje także w przypadku odwołania lotu.

 

Nie tylko odszkodowanie

 

Poza samy prawem do odszkodowania jako pasażer masz także szereg innych praw związanych z opóźnionym lotem. W przypadku opóźnienia lotu, już od 2 godzin przy krótszych lotach pasażerom przysługuje prawo do opieki przez operatora linii lotniczych, oznaczające w szczególności prawo do:

 • bezpłatnych posiłków i napojów
 • noclegu w hotelu
 • transportu na trasie lotnisko-hotel, jeżeli opóźnienie spowodowało konieczność skorzystania z hotelu,
 • komunikowania się, oznaczające m.in. dwa połączenia z dowolną osobą
  – jeżeli linie lotnicze ich nie zapewniły, to warto gromadzić rachunki, by później mieć podstawę do zwrotu kosztów;
 • informacji o rozwoju sytuacji związanej z opóźnionym lub odwołanym lotem, przysługujących Ci prawach i stosownych procedurach.

 

Konkrety

 

Wysokość odszkodowania wynosi:

 • Dla lotów o długości do 1 500 kilometrów: 250 euro
 • Dla lotów Wspólnotowych powyżej 1 500 km i pozostałych od 1 500 do 3 500 kilometrów: 400 euro
 • Dla pozostałych lotów: 600 euro

Przewoźnik może zmniejszyć swoją odpowiedzialność odszkodowawczą o połowę ww. kwot w sytuacji, gdy zaproponuje Ci inny lot, pod warunkiem, że przybędziesz do celu swej podróży nie później niż:

 • 3 godziny – w przypadku lotów Wspólnotowych oraz wszystkich innych do 3 500 km,
 • 4 godziny – w przypadku wszystkich pozostałych lotów

 

 

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Clarum Sp. z o. o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
 2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie:https://clarum.pl/kontakt/
 3. c) telefonicznie: 795 805 595
 4. d) e-mailem na adres:biuro@clarum.pl.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 2. b)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.