SZKODY MAJĄTKOWE I RZECZOWE

Stało się…

 

Takie sytuacje mogą się przytrafić każdemu z nas niezależnie od tego, jak bardzo staramy się ich uniknąć.

Większość z nas zetknęła się ze zdarzeniami takimi jak kolizja lub wypadek na drodze, niektórzy mieli także przykre doświadczenia z zalaniem lub spaleniem mieszkania albo włamaniem do niego, czy też z dewastacją lub kradzieżą samochodu. Takie sytuacje są zawsze zaskakujące dla wszystkich ludzi i zawsze przytrafiają się w najgorszym momencie.

Ile to papierów…

 

Czy wiesz, jak powinieneś się wówczas zachować? Czy wiesz:

 

· Jakie przysługują Ci roszczenia i w jaki sposób ich dochodzić?

· Jak rozmawiać z ubezpieczycielem, aby wypłacił należne Ci odszkodowanie?

· Czy w przypadku kolizji masz prawo do samochodu zastępczego? Skąd go wziąć i ile kosztuje?

· Czy przysługuje Ci rekompensata z tytułu utraty wartości uszkodzonego pojazdu?

 

Przecież jest CLARUM!

 

My to wiemy, a będąc z nami Ty możesz pozwolić sobie na komfort braku tej wiedzy. Naszym zadaniem jest kompleksowa pomoc, polegająca na zajęciu się wszystkimi formalnościami od zgłoszenia szkody począwszy, poprzez postępowanie likwidacyjne, a na wyegzekwowaniu Twoich praw przed sądem skończywszy.

Działając z nami masz gwarancję, iż uzyskasz należne Ci odszkodowanie.

 

Dodatkowe korzyści

 

Jednocześnie w przypadku szkód z OC sprawcy zapewniamy Ci bezgotówkowo samochód zastępczy na czas likwidacji szkody.

W przypadku, jeżeli sprawa wymaga prowadzenia postępowania wykroczeniowego lub karnego przeciwko sprawcy szkody zapewniamy Ci pomoc adwokata lub radcy prawnego, który będzie Cię reprezentował w sądzie. Przygotujemy kalkulację kosztów naprawy pojazdu.

 

 

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Clarum Sp. z o. o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
  2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie:https://clarum.pl/kontakt/
  3. c) telefonicznie: 795 805 595
  4. d) e-mailem na adres:biuro@clarum.pl.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  2. b)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.