USZCZERBEK NA ZDROWIU

Zaskoczenie!

 

Wypadek samochodowy. Potrącenie pieszego przez pojazd. Wypadek przy pracy. Wypadek w czasie uprawiania sportu lub na placu zabaw. Niewielu z nas zastanawia się nad tym, co się stanie z jego życiem, jeżeli nagły wypadek wywoła uszczerbek na zdrowiu i spowoduje czasowe lub stałe ograniczenia w funkcjonowaniu poszkodowanego. Takie sytuacje są bardzo przykre i niosą z sobą duży ładunek negatywnych emocji: olbrzymiego stresu, lęku, paniki, załamania, obawy o przyszłość…

 

Co teraz?

 

Pomimo zaistnienia wypadku życie toczy się dalej i trzeba mu stawiać czoła. W chwilach tak trudnych potrzebna jest pomoc w załatwianiu nawet podstawowych formalności związanych z wypadkiem.

Podpisując z nami jedna umowę zapewniasz bezpieczeństwo swoim interesom majątkowym związanym z wypadkiem, mogąc skupić się na dbaniu o własne zdrowie i rehabilitację. Nasi prawnicy zajmą się wszelkimi formalnościami, będą Cię informować na bieżąco o stanie Twoich spraw, wskażą dokumenty lub koniecznie do przeprowadzenia badania mające wpływ na wysokość należnego Ci odszkodowania. Będą walczyć o szybkie uzyskanie dla Ciebie niezbędnych środków. Zajmiemy się kompleksowo uzyskaniem dla Ciebie maksymalnego odszkodowania.

 

Twoje prawa

 

W związku z uszczerbkiem na zdrowiu, za który odpowiada inna osoba, możesz mieć prawo do różnych roszczeń. Przykładowo mogą to być:

 • odszkodowanie za mienie zniszczone w trakcie zdarzenia
 • odszkodowanie za leczenie, w tym za: płatne badania, leki, rehabilitację, dojazdy do punktów świadczenie pomocy medycznej (np. wielotygodniowe rehabilitacje), specjalną odzież, sprzęt rehabilitacyjny, kosztowną dietę,
 • odszkodowanie za utracone korzyści wynikające np. z braku możliwości wykonywania pracy zawodowej lub innej działalności
 • odszkodowanie (w tym także w formie renty) w przypadku stałego zmniejszenia lub utraty możliwości zarobkowania lub widoków na przyszłość
 • odszkodowanie za koszty płatnej pomocy poszkodowanemu w jego codziennym życiu, za przystosowanie mieszkania do możliwości poruszania się poszkodowanego, za nabycie specjalistycznych środków transportu
 • zadośćuczynienie za krzywdę doznana na skutek wypadku objawiającą się bólem oraz cierpieniem psychicznym, zarówno te z chwili wypadku, jak i te utrzymujące się nawet przez całe życie
 • zadośćuczynieniem związanym z okaleczeniem lub oszpeceniem, z brakiem możliwości wykonywania niektórych czynności, np. uprawiania sportu, podróży, samodzielnego ubierania się, jedzenia, mycia

 

 

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Clarum Sp. z o. o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
 2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie:https://clarum.pl/kontakt/
 3. c) telefonicznie: 795 805 595
 4. d) e-mailem na adres:biuro@clarum.pl.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 2. b)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.