ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

Śmierć osoby bliskiej

 

To najtrudniejsze sprawy, którymi się zajmujemy

 

Ból po stracie osoby bliskiej trwa i jego złagodzenie wymaga upływu określonego czasu, innego dla każdego z nas. W przypadku utraty bliskiej Ci osoby, która zmarła na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia za które odpowiedzialność ponosi inna osoba, a także w przypadku osoby, która była ubezpieczona na życie, jego bliskim przysługuje określona rekompensata pieniężna. Te środki pomogą przetrwać ten trudny okres.

 

Czego możesz oczekiwać od nas?

 

Na Twoje życzenie skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel, który podpisze z Tobą umowę. Na jej podstawie Clarum za pośrednictwem swoich prawników ustali Twoją sytuację prawną, tzn. jakie świadczenia przysługują Tobie i być może innym bliskim Tobie osobom, a także co należy zrobić, abyś otrzymał należne świadczenia w najszybszym czasie i w maksymalnej wysokości.

Następnym krokiem z naszej strony będzie występowanie w Twoim imieniu do właściwych osób lub instytucji w celu uzyskania dla Ciebie tych środków.
W przypadku zaistnienia takiej konieczności nasi prawnicy będą Cię reprezentować w postępowaniach o zapłatę, a także w postępowaniach wykroczeniowych lub karnych związanych z zaistniałym wypadkiem.

Naszym celem jest kompleksowe zabezpieczenie i reprezentowanie Twoich interesów, aż do zakończenia wszystkich spraw majątkowych spowodowanych zaistniałym wypadkiem.

 

Jakie masz roszczenia?

 

W przypadku śmierci osoby bliskiej możesz mieć prawo do różnych roszczeń, w zależności od okoliczności sprawy. Najczęstszymi z nich będą:

  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego – dla osoby, która je poniosła,
  • renta – dla osoby, wobec której na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny; może to dotyczyć dzieci zmarłego, jego małżonka, konkubenta, rodziców,
  • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej – dla członków najbliższej rodziny zmarłego,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu utraty osoby bliskiej – dla najbliższych członków rodziny zmarłego

Kwoty możliwe do uzyskania w takich postępowaniach różnią się w zależności od konkretnych okoliczności. Wpływ na ich wysokość mają m.in. stopień związania osoby zmarłej z uprawnionym do odszkodowania, wiek tych osób, stopa życiowa, zawód, który był wykonywany przez osobę zmarłą, widoki na przyszłość osoby zmarłej i wiele innych.

My ustalimy te okoliczności, będziemy zbierali dowody pozwalające je wykazać, a następnie wyegzekwujemy dla Ciebie należne środki.

 

 

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Clarum Sp. z o. o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
  2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie:https://clarum.pl/kontakt/
  3. c) telefonicznie: 795 805 595
  4. d) e-mailem na adres:biuro@clarum.pl.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  2. b)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.