KREDYT WE FRANKACH

Dlaczego warto?

 

Jeżeli zaciągnąłeś kredyt we frankach, masz prawo do odzyskania nadpłaconych kwot i obniżenia rat kredytu na przyszłość albo unieważnienia całej umowy kredytowej, skutkującego rozliczeniem jej na korzystnych dla Ciebie warunkach. Dochodzenie roszczeń jest możliwe zarówno w stosunku do kredytów aktywnych oraz tych, które uległy już rozwiązaniu.

Brzmi ciekawie?

 

Mamy dla Ciebie następującą propozycję:

 

 • Bezpłatną analizę umowy kredytowej
 • Bezpłatną poradę przed podjęciem decyzji o dochodzeniu roszczeń z tytułu unieważnienia całej umowy lub unieważnienia tylko niektórych jej postanowień, w tym m.in. dotyczących ubezpieczeń
 • Bezpłatną rekalkulację Państwa zobowiązań finansowych wobec banku
 • Odzyskanie nadpłaty z tytułu nieprawidłowo ustalonych rat kredytu
 • Zmniejszenie wysokości raty kredytu na przyszłość
 • Unieważnienie umowy kredytowej

 

A w szczegółach:

 

Kredyty dzielą się na kredyty indeksowane oraz denominowane. W stosunku do każdego z nich przysługują inne roszczenia. Kredyty udzielane były przez banki w różnym długim okresie, w czasie którego zmieniały się powszechnie obowiązujące przepisy. M.in. w 2011 roku weszła w życie tzw. ustawa antyspreadowa) która miała na celu pomoc frankowiczom w obniżeniu kosztów kredytów poprzez umożliwienie spłaty zadłużenia bezpośrednio we frankach szwajcarskich. Czy tak się stało? To zależy od działań banku podejmowanych po wejściu w życie tej ustawy. W niektórych przypadkach były podpisywane stosowne aneksy do umowy, w innych nie. Niektóre z tych aneksów szły w kierunku wypełnienia woli ustawodawcy, inne niekoniecznie, stanowiąc dalej pole do nadużyć ze strony banków.

W tym czasie zmieniały się także regulaminy obowiązujące w bankach, dotyczące rozliczeń kredytów we frankach. Poza tym każdy z banków korzystał ze swojego wzorca umowy kredytowej.

Jednocześnie w niektórych umowach banki proponowały poza kredytem ubezpieczenia lub polisolokaty, które były oparte na postanowieniach niezgodnych z prawem i z tego tytułu także może przysługiwać zwrot określonych środków.

W konsekwencji w zależności od rodzaju kredytu, banku udzielającego kredytu, czasu wejścia w życie umowy kredytowej, obowiązujących w banku regulaminów oraz podpisywanych z klientami aneksów różna może być sytuacja kredytobiorcy oraz przysługujące mu roszczenia, przekładające się z kolei na wysokość możliwych od uzyskania korzyści.

Naszym zadaniem jest przeprowadzenie Cię bezpiecznie przez procedurę weryfikacji Twojej umowy, uzyskanie od banku brakujących dokumentów, podjęcie rozmów ugodowych z bankiem, a w ostatnim kroku na poprowadzeniu w Twoim imieniu skutecznego postępowania sądowego przeciwko bankowi.

 

 

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CLARUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Józefa Wolnego 4/8.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
 2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie:https://clarum.pl/kontakt/
 3. c) telefonicznie: 795 805 595
 4. d) e-mailem na adres:biuro@clarum.pl.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 2. b)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.